[Beschikking van 26 januari 1981, Stcrt. 1981, 16. Inwerkingtreding: 15 februari 1981]

 

     De Minister van Financiën, voor zoveel nodig in overeenstemming met de Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 3, 4, 6, tweede lid, 7, tweede lid, 9, zevende lid, 10, derde lid en 11, derde lid, van de Wet op de consignatie van gelden;

     Besluit:

     Vast te stellen de navolgende beschikking Consignatie van gelden, met één bijlage.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).