[Beschikking van 28 december 1965, Stcrt. 1965, 251. Inwerkingtreding: 1 januari 1966]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 9 en 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Stb. 1965, 621) en artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).