BESLUIT van 22 december 2011, Stb. 2011, 674, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 1 november 2011, nr. DB 2011/370M;
     Gelet op artikel 8, derde lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 december 2011, nr. W06.11.0485/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 15 december 2011, nr. DB2011/458;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).