[Regeling van 30 oktober 1961, Stcrt. 1961, 211. Inwerkingtreding: 1 november 1961 (Stb. 1961, 331)]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op artikel 7 van de Wet op de kansspelbelasting (Stb. 1961, 313), artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en artikel 1 van de Wet van 24 december 1927 (Stb. 1927, 416);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).