BESLUIT van 4 december 1997, Stb. 1997, 647, houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet op de lijkbezorging (Besluit op de lijkbezorging). Inwerkingtreding: 19 december 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 juli 1997, nr. BW97/U1169 directoraat-generaal Openbaar Bestuur;
     Gelet op de artikelen 9, 15, 32, 57, 66, 70, 78, 79 en 81, onder 7ยบ, van de Wet op de lijkbezorging;
     De Raad van State gehoord (advies van 11 augustus 1997, nr. W04.97.0462);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 1997, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).