BESLUIT van 23 november 2001, Stb. 2001, 598, tot regeling van de klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. Inwerkingtreding: 1 februari 2002 (Stb. 2002, 34).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
     Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2001, kenmerk AV/RV/2001/44102;
     Gelet op de artikelen 13 en 14, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen;
     De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2001, nr. W12.01.0307/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 november 2001, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/2001/44102;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).