BESLUIT van 12 augustus 1968, Stb. 1968, 423, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Inwerkingtreding: 1 januari 1969.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 19 juli 1968, nr. D68/4876, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;
     Gelet op de artikel 8, zesde lid, 9, tweede lid, onderdeel b, 10, 11, eerste lid, aanhef en onder f, onder 2º, en u, 12, derde lid, 20, tweede lid, onderdeel b, 29, derde lid, 39, 41b, eerste lid, 50, achtste en elfde lid, alsmede 50a, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 1968, 329);
     De Raad van State gehoord (advies van 31 juli 1968, nr. 45);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 7 augustus 1968, nr. D68/4944, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).