[Regeling van 30 augustus 1968, Stcrt. 1968, 169. Inwerkingtreding: 1 januari 1969]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 3, vierde lid, 7, derde lid, 8, derde lid, 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2º, b, onder 5º, en p, 15, eerste lid, onderdeel b, onder 1º, en vijfde lid, 23, eerste lid, 24, tweede lid, 25, tweede en derde lid, 26, 27, zevende lid, 31, 33, tweede en zesde lid, 34, 35, vijfde lid, 50, vijfde, twaalfde en vijftiende lid, en 50a, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 1968, 329), letter a, posten 29, letter d, en 32, van de bij die wet behorende tabel I, de bijzondere bepaling op letter a, post 2, van de bij die wet behorende tabel II, artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301), alsmede de artikelen 4, onderdeel c, 9, derde lid, 12, derde lid, 13, 23 en 24b, achtste lid, en 24ba, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (Stb. 1968, 423);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).