BESLUIT van 23 september 1968, Stb. 1968, 473, tot vaststelling van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Inwerkingtreding: 1 januari 1969.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 23 september 1968, nr. D 68/6240, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;
     Gelet op artikel 16 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 1968, 329);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).