BESLUIT van 30 juni 1997, Stb. 1997, 306, houdende vaststelling van het Hersendoodprotocol. Inwerkingtreding: 1 maart 1998 (Stb. 1998, 42).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 1997, DWJZ-U-97197, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wet op de orgaandonatie;
     Gezien het rapport van de Gezondheidsraad inzake Hersendoodcriteria van 28 november 1996, nr. 1996/19;
     De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1997, nr. W13.97.0090);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens Onze Minister van Justitie, van 12 juni 1997, DWJZ-U-971015;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).