BESLUIT van 26 januari 1998, Stb. 1998, 41, houdende regels met betrekking tot het donorformulier en het donorregister (Besluit donorregister). Inwerkingtreding: 1 februari 1998 (Stb. 1998, 42).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 1997, DWJZ-U-971811, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1998, nr. W13.97.0804);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1998, DWJZ-U-9898, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).