Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OP  DE  RECHTERLIJKE  INDELING  (Wet RI)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 10 augustus 1951, houdende nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der rechtbank en kantongerechten

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtsgebieden en de zetels der rechtbanken en kantongerechten opnieuw vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

1. Rechtbanken en gerechtshoven

Artikel 1

Er zijn elf rechtbanken, die als volgt worden aangeduid:

a. de rechtbank Amsterdam;

b. de rechtbank Den Haag;

c. de rechtbank Gelderland;

d. de rechtbank Limburg;

e. de rechtbank Midden-Nederland;

f. de rechtbank Noord-Holland;

g. de rechtbank Noord-Nederland;

h. de rechtbank Oost-Brabant;

i. de rechtbank Overijssel;

j. de rechtbank Rotterdam;

k. de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 2

Er zijn vier gerechtshoven, die als volgt worden aangeduid:

a. het gerechtshof Amsterdam;

b. het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

c. het gerechtshof Den Haag;

d. het gerechtshof s-Hertogenbosch.

Artikel 3

Het rechtsgebied van een rechtbank onderscheidenlijk gerechtshof omvat

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x