BESLUIT van 10 december 2001, Stb. 2001, 619, houdende regels voor de orde van dienst binnen de gerechten (Besluit orde van dienst gerechten). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 621).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 november 2001, nr. 5130698/01/6;
     Gelet op artikel 11 van de Wet op de rechterlijke organisatie;
     De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W03.01.0583/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 5 december 2001, nr. 5136853/01/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).