BESLUIT van 11 januari 1994, Stb. 1994, 32, tot vaststelling van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria. Inwerkingtreding: 19 januari 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 oktober 1993, Stafafdeling Wetgeving Puliekrecht nr. 401654/93/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Justitie;
     Gelet op de artikelen 12 en 28 van de Wet op de rechtsbijstand;
     De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1993, nr. W03.93.0705);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 3 januari 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 419553/93/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).