BESLUIT van 21 december 1999, Stb. 1999, 580, tot vaststelling van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Inwerkingtreding: 1 januari 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 23 september 1999, nr. 78770/99/6;
     Gelet op de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;
     De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1999, nr. W03.99.0493/I);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 16 december 1999, nr. 5000238/99/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).