BESLUIT van 4 februari 2009, Stb. 2009, 46, houdende regels met betrekking tot de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand alsmede enige nadere regels omtrent de vaststelling van de financiƫle draagkracht van de rechtzoekende (Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand). Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 225).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 9 december 2008, nr. 5577912/08/6;
     Gelet op de artikelen 25, zesde lid, 34a, vierde lid, 34d, derde lid, en 35 van de Wet op de rechtsbijstand;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 januari 2009, nr. W03.08.0545/II);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 23 januari 2009, nr. 5583098/09/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).