BESLUIT van 18 december 1933, Stb. 1933, 704, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, ter uitvoering van de wet op de strandvonderij van 27 juli 1931, Stb. 321. Inwerkingtreding: 17 januari 1934.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Waterstaat van 20 April 1933, 1ste afdeeling C, nº. 878, en van 25 April 1933, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, La. C;
     Den Raad van State gehoord (advies van 30 Mei 1933, nº. 31);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 6 December 1933, 1ste Afdeeling C, nº. 893 en van 13 December 1933, La. K., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen;
     Gelet op de artikelen 21 en 23 van de wet op de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad nº. 321);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

     Met ingang van den dag, waarop de wet op de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad nº. 321) in werking treedt, de volgende bepalingen vast te stellen:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).