Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OP  DE  STUDIEFINANCIERING  (WSF)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 24 april 1986, houdende Wet op de studiefinanciering

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een nieuw stelsel van studiefinanciering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 3a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk II

Titel 1

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 8 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 9 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 10 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 11 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 2

Artikel 12 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 13 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 14 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 15 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 16 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 16a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17d [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17e [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17f [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17fa [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17fb [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17g [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17h [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17i [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3

1

Artikel 18 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 19 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 20 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 21 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 23 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 24 [Vervallen per 01-09-2000]

2

Artikel 25 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 26 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 27 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 28 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4

Artikel 29 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 30 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31c [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31d [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31e [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31f [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31fa [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31g [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32c [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32d [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32e [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32f [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32g [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32h [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32i [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32j [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 33 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5

Artikel 34 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 34a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 35 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 36 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 37 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 38 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 39 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 40 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 41 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 42 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 43 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 44 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 45 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 46 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 47 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 48 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 49 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 50 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6

Artikel 51 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 52 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 53 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 54 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 54a [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 7

Artikel 55 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 55a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 56 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 57 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 58 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 8

Artikel 58a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk III

Titel 1

Artikel 59 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 60 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 2

Artikel 61 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3

Artikel 62 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 63 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 64 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 65 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4

Artikel 66 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 67 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 68 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5

Artikel 69 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 70 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6

Artikel 71 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 72 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 73 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 74 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk IV

Titel 1

Artikel 75 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 76 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 77 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 78 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 79 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 80 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 2

Artikel 81 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 82 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 83 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 84 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 85 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 86 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 87 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3

Artikel 88 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 89 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 90 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 91 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 92 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 93 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 94 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4

Artikel 95 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 96 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 97 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 98 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5

Artikel 99 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6

Artikel 100 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 101 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 7

Artikel 102 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 103 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 104 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 105 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk V

Artikel 106 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VI

Artikel 107 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 107a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VII

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 109a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 111a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 112a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 112b [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117b [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117c [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117d [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117e [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 119a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 119b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk VIIA

Artikel 120a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VIII

Artikel 121 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VIIIA

Artikel 123a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123c [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk IX

Artikel 124 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 125 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 126 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 127 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk X

Artikel 128 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 129 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 130 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 130a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 131 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 132 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 133 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 134 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk XI

Artikel 135 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 136 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 137 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 138 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 139 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 140 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk XII. Overgangsbepalingen

Artikel 141. Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten

1. Ingeval de verplichting tot terugbetaling van renteloze voorschotten, verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs nog niet is aangevangen bij de inwerkingtreding van deze wet vangt deze terugbetaling niet eerder aan dan op het tijdstip waarop op grond van deze wet de verplichting tot terugbetaling van de rentedragende lening begint.

2. Het bepaalde in de artikelen 40, eerste en derde lid, 41 tot en met 50,107, 121 tot en met 127, 130 en 132 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 142. Samenloop terugbetalingen

1. In geval van samenloop van terugbetalingen van renteloze voorschotten, verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs en terugbetaling van rentedragende lening wordt het door de debiteur op jaarbasis te betalen bedrag gevormd door de som van het op jaarbasis vastgestelde terug te betalen bedrag aan renteloze voorschotten en van het jaarbedrag aan termijnen, waarin de rente en aflossing van de rentedragende lening ingevolge artikel 41 vervallen.

2. Het bepaalde in de artikelen 40, eerste en derde lid, 41 tot en met 48, 50, 107, 121 tot en met 127, 130 en 132 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien de draagkracht van de debiteur lager is dan de te betalen termijn, de terugbetaling zal worden gerekend allereerst te zijn betaald in mindering van de oudste openstaande schuld.

Artikel 143. Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag

In geval van samenloop van terugbetalingen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x