BESLUIT van 3 mei 2005, Stb. 2005, 269, houdende regels ter uitvoering van bepalingen van de Wet op de vaste boekenprijs (Besluit vaste boekenprijs). Inwerkingtreding: 27 juli 2005 (Stb. 2005, 367).

 

     WIJ BEATRIX bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 23 februari 2005, nr. MLB/BJZ/2005/7902;
     Gelet op de artikelen 8, 9, vijfde lid, 12, 13 en 14 van de Wet op de vaste boekenprijs;
     De Raad van State gehoord (advies van 14 april 2005, nr. W05.05.0059/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 26 april 2005, nr. MLB/BJZ/2005/17.678;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).