[Regeling van 12 april 2007, Stcrt. 2007, 72. Inwerkingtreding: 16 april 2007]

 

REGELING van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 april 2007, nr. MLB/JZ/2007/10.574, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet op de vaste boekenprijs en het Besluit vaste boekenprijs (Regeling vaste boekenprijs)

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 11 en 14 van de Wet op de vaste boekenprijs en de artikelen 1, derde lid, 13, derde lid, en 14, vierde lid, van het Besluit vaste boekenprijs;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).