BESLUIT van 14 september 1971, Stb. 1971, 558, houdende uitvoering van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Inwerkingtreding: 25 september 1971.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 17 augustus 1971, nr. B 71/15503, Directie Wetgeving directe belastingen;
     Gelet op de artikelen 5 en 29 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 1969, 469);
     De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 1971, nr. 11);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 7 september 1971, nr. B 71/16415, Directie Wetgeving directe belastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).