BESLUIT van 17 december 2002, Stb. 2002, 646, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003. Inwerkingtreding: 19 februari 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 7 oktober 2002, WDB2002/563M;
     Gelet op artikel 15, vierde en tiende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
     De Raad van State gehoord (advies van 30 oktober 2002, nr. W06.02 0446/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 13 december 2002, WDB2002/827;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).