1. Redactie: ingevolge artikel XIV, onderdeel F, van de Regeling van 30 december 2013, Stcrt. 2013, 36216, is de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten met ingang van 1 januari 2014 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

 

 

 

[Regeling van 28 december 1992, Stcrt. 1992, 252. Inwerkingtreding: 1 januari 1993 (Stb. 1992, 683)]

 

     De Staatssecretaris van Financi├źn;
     Gelet op de artikelen 3, vijfde lid, 4, vijfde lid, 5, vijfde lid, 7, eerste lid, 10, tweede en derde lid, 14, tweede lid, 15, tweede lid, 20, derde lid, 23, tweede lid, 29, vierde lid, 30, tweede lid, 31, 32, vierde lid, 33, tweede lid, 35, tweede lid, 36, 37 en 40 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten (Stb. 1992, 683) en artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten (Stb. 1992, 685);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).