[Regeling van 2 december 1998, Stcrt. 1998, 240. Inwerkingtreding: 1 januari 1999]

 

2 december 1998/nr. AV/A&M/98/33035
Directie Arbeidsverhoudingen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 4, tweede lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en 14 van de Wet op de loonvorming;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).