BESLUIT van 1 augustus 1995, Stb. 1995, 399, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 3, derde lid, en 4, tweede lid, van de Wet op het bevolkingsonderzoek. Inwerkingtreding: 1 juli 1996 (Stb. 1996, 335).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 1995, PAO/GZ-952378;
     Gelet op de artikelen 3, derde lid, en 4, tweede lid, van de Wet op het bevolkingsonderzoek;
     Gezien het advies van de Gezondheidsraad (advies van 7 september 1994);
     De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1995, nr. W13.95.0195);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 1995, nr. PAO/GZ/95-6771;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).