BESLUIT van 5 februari 2003, Stb. 2003, 65, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds. Inwerkingtreding: 26 februari 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 27 november 2002, nr. PBTW 2002–68M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen;
     Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet op het BTW-compensatiefonds;
     De Raad van State gehoord (advies van 12 december 2002, nr. W06.02.0540/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 januari 2003, nr. PBTW 2002-91M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).