[Regeling van 16 oktober 2002, Stcrt. 2002, 211. Inwerkingtreding: 1 januari 2003]

 

16 oktober 2002/nr. PBTW 2002/61
Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting
Directie Financiƫn Publiekrechtelijke Lichamen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 2, vierde, zesde, tiende en elfde lid, 8 en 9, negende lid, van de Wet op het BTW-compensatiefonds;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).