[Regeling van 22 december 2005, Stcrt. 2005, 14. Inwerkingtreding: 21 januari 2006]

 

22 december 2005/nr. HDJZ/LUV/2005-2306

     De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;
     Gelet op artikel 8 van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en artikel 61 van het Luchtverkeersreglement;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).