[Verordening van 24 september 2008, Stcrt. 2008, 240. Inwerkingtreding: 2 januari 2009]

 

     De ledenraad van de Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie KNB;
     Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van de notaris en de kandidaat-notaris;
     Gelet op artikel 61a, vierde lid, Wet op het notarisambt;
     Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
     Gezien de adviezen van de Kamers van Toezicht;
     Gezien de adviezen van de ringen;
     Stelt de navolgende verordening vast:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).