[Verordening van 22 juni 2011, Stcrt. 2011, 17776. Inwerkingtreding: 10 oktober 2011]

 

     De ledenraad van de Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie KNB;
     Overwegende dat het gewenst is beroeps- en gedragsregels vast te stellen;
     Gelet op artikel 61, tweede lid, van de Wet op het notarisambt;
     Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
     Gelet op de adviezen van de ringen;
     Stelt de navolgende verordening vast:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).