BESLUIT van 21 oktober 1985, Stb. 1985, 558, houdende regelen betreffende de bekostiging van basisscholen. Inwerkingtreding: 1 augustus 1985 (Stb. 1985, 693).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 11 juli 1985, nr. 6238/2313, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 51, tweede en derde lid, van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1984, 2) en de artikelen E 29 en E 32 van de Overgangswet WBO (Stb. 1984, 3);
     Gehoord de Onderwijsraad (advies van 5 december 1984, nr. O.R. III/100101 LO);
     Gehoord de Raad van State (advies van 20 september 1985, nr. W05.85.0373/11.5.39);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 14 oktober 1985, nr. 6790/2313, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).