BESLUIT van 10 april 2010, Stb. 2010, 169, houdende nadere regels voor subsidiƫring van cultuuruitingen (Besluit op het specifiek cultuurbeleid). Inwerkingtreding: 1 juli 2010.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 november 2009, nr. WJZ/164386 (8253), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
     De Raad van State gehoord (advies van 23 december 2009, nr. W05.09.0464/I);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 maart 2010, nr. WJZ/199438 (8253), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).