BESLUIT van 18 december 1986, Stb. 1986, 703, tot uitvoering van artikel 58 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Inwerkingtreding: 1 januari 1988 (Stb. 1987, 448).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Justitie van 24 september 1986, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 395/686;
     Gelet op artikel 58 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Stb. 1986, 464);
     De Raad van State gehoord (advies van 28 november 1986, nr. W03.86.0506);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister en van voornoemde Staatssecretaris van 10 december 1986, nr. 509/686;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).