BESLUIT van 9 december 2016, Stb. 2016, 502, betreffende de opleiding van rechters en officieren van justitie (Besluit opleiding rechters en officieren van justitie). Inwerkingtreding: 1 januari 2017 (Stb. 2016, 503).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 10 augustus 2016, nr. 785326;
     Gelet op de artikelen 5d, tweede lid, 5f, vierde lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel 145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 september 2016, nr. W03.16.0225/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, Directie wetgeving en Juridische Zaken van 5 december 2016, nr. 2001324;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).