[Regeling van 17 januari 2007, Stcrt. 2007, 21. Inwerkingtreding: 1 februari 2007]

 

REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor aanpassing van de bedragen van de onkostenvergoedingen van politieke ambtsdragers

17 januari 2007/nr. 2006-0000414793
DGKB/BFO/BO

     De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
     Gelet op:
- de artikelen 8, tweede en derde lid, en 9, derde lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer;
- de artikelen 10, eerste lid, artikel 16, derde lid, en 18, tweede en derde lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer;
- de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a en b, en 2, eerste lid, onderdeel a en b, van de Regeling van een vergoeding voor de vice-president van de Raad van State en de staatsraden;
- artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b, van de Nadere regeling van de rechtspositie van de Nationale ombudsman;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).