[Regeling van 30 augustus 2000, Stcrt. 2000, 169. Inwerkingtreding: 3 september 2000]

 

30 augustus 2000/nr. SFB/2000/33026
Centrale Financiƫle Instellingen

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
     Gelet op de artikelen 1.3, 2.12, 2.14, eerste lid, 3.7, tweede lid, 3.24, tweede lid, 3.26, eerste en vierde lid, 3.27, vijfde lid, 3.28, eerste lid, 3.29, 6.9, derde en vijfde lid, en 7.4, vijfde en zesde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).