Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  TARIEVEN  IN  BURGERLIJKE  ZAKEN  (Wtbz)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

Tarieven van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken, vastgesteld bij de Wetten van 28 augustus en 29 december 1843, 38, 39, 40, 66 en 67, in een doorlopende reeks van artikelen vervat ingevolge artikel 2 der Wet van 28 augustus 1843, Stb. 41

 

     WIJ WILLEM II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

     Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid, om het, krachtens de wet van den 15den December 1838 (Staatsblad n. 43), bij reglement van openbaar bestuur van den 30sten November 1839 ( Staatsblad n. 49) vastgesteld en krachtens de wet van den 15den December 1842 (Staatsblad n. 26) nog in werking zijnde tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken, door wettelijke bepalingen te doen vervangen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende algemeene bepaling en titel, welke zullen uitmaken een gedeelte van het tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken:

 

 

Algemeene bepaling [Vervallen per 01-01-1911]

 

Eerste titel. Van de heffing van rechten

 

Artikel 1 [Vervallen per 01-11-2010]

 

1. Vast recht bij de arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden

 

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 3 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 4 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 5 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1984]

 

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1984]

 

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1984]

 

Artikel 9 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 9a [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 10 [Vervallen per 01-11-2010]

 

2. Vervallen.

 

Artikel 11 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 12 [Vervallen per 01-06-1981]

 

3. Overige rechten bij de burgerlijke gerechten

 

Artikel 13 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 14 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 15 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Tweede titel. Van de betaling der rechten en verschotten

 

Artikel 16 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 17 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 18 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 18a [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1984]

 

Artikel 20 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 21 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 22 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1992]

 

Artikel 24 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 25 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 26 [Vervallen per 01-11-2010]

 

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1961]

 

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1961]

 

Derde titel. Van de advocaten

 

Artikel 29

1.Aan de advocaten is verschuldigd:

a. Voor elke besogne of conferentie met of voor hunne clienten 0,82, des echter dat zij, voor elk besogne of conferentie, welke langer dan een uur duurt, gelijke

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x