[Regeling van 13 juli 2001, Uitleg OCenW-Regelingen 2001, 18a (niet beschikbaar). Inwerkingtreding: 1 augustus 2001]

 

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
     Gelet op de artikelen: 1.3, derde lid, 3.10, tweede lid, onderdeel b, 4.12, tweede lid, 5.6, eerste lid, 7.3, vierde lid, 8.1, eerste lid, 9.2, vierde lid, 9.4, eerste lid, en 10.9, derde, vierde, zevende en achtste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).