BESLUIT van 6 maart 2002, Stb. 2002, 141, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de commissies, bedoeld in artikel 19 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Inwerkingtreding: 1 april 2002 (Stb. 2002, 165).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 13 november 2001, nr. 5133198/01/6, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 19 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;
     De Raad van State gehoord (advies van 28 januari 2002, nr. W03.01.0608/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 februari 2002, nr. 5151613/02/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).