BESLUIT van 14 februari 1964, Stb. 1964, 35, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap. Inwerkingtreding: 1 maart 1964.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1963, nr. A-2/020324, Directoraat-Generaal van het Verkeer;
     Gelet op de Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap;
     De Raad van State gehoord (adviezen van 4 december 1963, nr. 88);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 februari 1964, nr. A-2/021668, Directoraat-Generaal van het Verkeer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).