[Regeling van 20 juli 2005, Stcrt. 2005, 142. Inwerkingtreding: 31 juli 2005]

 

REGELING van de Minister van Financiën van 20 juli 2005 inzake de vanwege de Staat uit te schrijven veiling van benzinestations langs rijkswegen (Regeling veiling benzinestations langs rijkswegen)

     De Minister van Financiën;
     Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).