[Regeling van 28 januari 1985, Stcrt. 1985, 20. Inwerkingtreding: 1 maart 1985]

 

     De Minister van Economische Zaken;
     Gelet op artikel 10 van de Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma (Stb. 1979, 187);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).