Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VASTSTELLING  WET  NATIONALE  OMBUDSMAN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 4 februari 1981, houdende instelling van het ambt van Nationale ombudsman en wijziging van een aantal wetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er behoefte bestaat aan een bijzondere voorziening tot onderzoek van de wijze waarop de overheid zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de burger heeft gedragen en dat het in verband hiermede wenselijk is over te gaan tot de instelling van het ambt van Nationale ombudsman en tot wijziging van een aantal wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

Wet Nationale ombudsman

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel VIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel IX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel X

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel XI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel XII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel XIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel XIV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel XV

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te Lage Vuursche, 4 februari 1981

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. Wiegel

De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

 

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1981
De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x