BESLUIT van 22 augustus 1957, Stb. 1957, 538, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 9 van de Wet verplaatsing bevolking. Inwerkingtreding: 30 september 1957.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 8 juli 1957, nr. U 10017, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 9 van de Wet verplaatsing bevolking;
     De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1957, nr. 34);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 9 augustus 1957, nr. 10130, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).