BESLUIT van 5 juni 1996, Stb. 1996, 297, houdende vaststelling van nadere regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Inwerkingtreding: 1 augustus 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1995, nr. G5/V525203, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;
     Gelet op de artikelen 3, 6, 12 en 61 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1996, nr. W09.95.0579);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 mei 1996, nr. WJZ/V-622587, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).