[Regeling van 16 december 1998, Stcrt. 1998, 247. Inwerkingtreding: 1 januari 1999]

 

16 december 1996/DGG/J-98011064
Directoraat-Generaal Goederenvervoer

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de artikelen 2 en 5, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).