[Regeling van 23 december 1994, Stcrt. 1994, 252. Inwerkingtreding: 1 januari 1995]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A.G.M. van de Vondervoort;
     Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 3, 4, 5, 6 en 7 van het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).