[Regeling van 4 juli 1997, Stcrt. 1997, 129. Inwerkingtreding: 12 juli 1997]

 

4 juli 1997/nr. 639329/97/6

     De Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 2, eerste lid, categorie I, onder 7º, en categorie IV, onder 6º, 2, derde lid, 3a, derde lid, 4, 5, 7, eerste lid, onderdeel a, 8, achtste en negende lid, 9, vijfde lid, 10, eerste en tweede lid, 14, vierde lid, 15, 22, tweede lid, 26, derde, vierde en zesde lid, 27 derde en vierde lid, 28a, tweede lid, 31, vijfde lid, 33, eerste en tweede lid, 38, eerste lid, 39, 40, 41, 42, eerste en tweede lid, 45, eerste lid, onder 2º, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).