BESLUIT van 21 maart 1996, Stb. 1996, 183, houdende verlening van enige vrijstellingen van de verboden van de Winkeltijdenwet. Inwerkingtreding: 1 juni 1996 (Stb. 1996, 208).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 januari 1996, nr. 96003321 WJA/W;
     Gelet op de artikelen 5 en 8 van de Winkeltijdenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 februari 1996, nr. W10.96.0019);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 20 maart 1996, nr. 96018847 WJA/W;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).