[Regeling van 6 juli 2006, Stcrt. 2006, 136. Inwerkingtreding: 19 juli 2006 (Stb. 2006, 325)]

 

REGELING van 6 juli 2006, nr. HDJZ/SCH/2006-979, Hoofddirectie Juridische Zaken, ter uitvoering van artikel 7a van de Zeebrievenwet (Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet)

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 7a, eerste lid, van de Zeebrievenwet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).